Logo FunSwim

Plavecké kurzy pro začátečníky

Kurzy je vhodný i pro úplné plavecké začátečníky ve věku od 4 – 6/7 let. Lekce probíhají v menším bazénu o teplotě 28,9°C. Maximální počet dětí v lekci je 10, a přítomni jsou minimálně dva vyškolení lektoři.

Délka kurzu je stanovena na 15 lekcí, z nichž jedna trvá 45 minut.

Naším hlavním cílem je pomoci dětem v budování si kladného vztahu k vodnímu prostředí prostřednictvím her a zábavných cvičení.

Průběh plaveckého kurzu:
  • Každá hodina začíná rozcvičkou, aby děti již v mladém věku pomalu začaly poznávat a uvědomovat si své tělo a jeho možnosti. Pracujeme zde především na rozvoji schopnosti propriocepce.
  • V plavecké části se následně děti seznámí se specifickým vodním prostředím skrze hry a zábavná cvičení.
  • Cílem této plavecké etapy je osvojení si základních plaveckých dovedností, mezi které se řadí pravidelné dýchání do vody, potápění a orientace pod vodou, splývání na břiše a na zádech, základní prvkové plavání (kraulové a znakové nohy), jednoduché skoky a pády do vody.
  • Závěr každé lekce je věnován rozvoji koordinačních schopností. K rozvoji využíváme mimo jiné balanční cvičení na plaveckých pontonech, rytmická cvičení a základní akrobacie ve vodním prostředí.

Je nutné mít na paměti, že řada plaveckých prvků se musí pravidelně opakovat, aby si dítě pevně osvojilo základy daného plaveckého způsobu. Nelze věci uspěchat, protože by to mohlo vést k fixování špatného pohybového návyku, který by plavce limitoval v dalším plaveckém rozvoji.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 775 127 620, či na emailu info@funswim.cz.