Logo FunSwim

Kondiční plavecké kurzy

Kurz je určen pro plavce starší 15 let, kteří ovládají minimálně dva plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 100 m bez přerušení plavecké lokomoce. V kurzu se plavci seznámí se základy kondičního tréninku ve specifickém vodním prostředí. Zároveň bude kladen důraz na technické zdokonalení plaveckých dovedností a plaveckých způsobů.

Kurz probíhá ve velkém bazénu (25 m).

Maximální počet plavců v lekci je 8, a přítomni jsou minimálně jeden vyškolený lektor.

Délka kurzu je stanovena na 15 lekcí, z nichž jedna trvá 60 minut.

Naším hlavním cílem je zdokonalit již osvojenou techniku plaveckých způsobů a zároveň plavce seznámit s biomechanickými zákonitostmi dalších plaveckých způsobů. Kromě nácviku efektivního pohybu ve vodním prostředí usilujeme především o rozvoj kondičních schopností plavců skrze atraktivní cvičení na suchu i ve vodě.

Průběh plaveckého kurzu:
  • Každá hodina začíná všeobecně zaměřeným rozplaváním, které si klade za cíl efektivně připravit účastníky kurzu na plavecký trénink. Důraz je zde kladen především na prvkové plavání (nohy a ruce).
  • Po rozplavání následuje technická část, ve které na plavce čekají atraktivní technická cvičení, která jim pomohou zdokonalit již osvojené plavecké dovednosti a zlepšit efektivitu plaveckého pohybu. Plavci se v kurzu seznámí s pokročilejšími technickými cvičeními pro vybrané plavecké způsoby (kraul, znak, prsa) a se základní metodickou řadou nácviku plaveckého způsobu motýl. Zároveň je zde kladen důraz na rozvoj specifických dovedností (např. startovní skok, kotoulové obrátky, základy freedivingu, základy lifesavingu).
  • Po technické části následuje kondiční část, ve které bude kladen důraz na rozvoj silových, rychlostních, vytrvalostních a koordinačních schopností.
  • Závěr každé lekce je věnován individuálním výzvám ve vodním prostředí a následnému zklidnění v regeneračním bazénu.

V plavecké výuce také využíváme pestrou škálu specifických pomůcek, mezi které se řadí plavecké ploutve, plavecké packy, monoploutve, plavecká sluchátka, videoanalýzu pohybu, plavecké desky a piškoty.

Je nutné mít na paměti, že řada plaveckých prvků se musí pravidelně opakovat, aby si plavec pevně osvojil správné technické provedení plaveckého způsobu. Nelze věci uspěchat, protože by to mohlo vést k fixování špatného pohybového návyku, který by plavce limitoval v dalším plaveckém rozvoji.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 775 127 620, či na emailu info@funswim.cz.