Logo FunSwim

Zdokonalovací plavecké kurzy

Kurz je určen pro plavce starší 15 let, kteří si chtějí zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové). V kurzu se klienti seznámí se správným technickým provedením vycházejícím z biomechanických zákonitostí pohybu ve vodním prostředí.

Kurz probíhá ve velkém bazénu (25 m).

Maximální počet plavců v lekci je 8, a přítomni jsou minimálně jeden vyškolený lektor.

Délka kurzu je stanovena na 15 lekcí, z nichž jedna trvá 60 minut.

Naším hlavním cílem je zdokonalit již osvojenou techniku plaveckých způsobů a zároveň plavce seznámit s metodickým nácvikem a biomechanickými zákonitostmi dalších plaveckých způsobů. Kromě nácviku efektivního pohybu ve vodním prostředí usilujeme také o rozvoj kondičních a koordinačních schopností plavců skrze atraktivní technická cvičení na suchu i ve vodě.

Průběh plaveckého kurzu:
  • Každá hodina začíná všeobecně zaměřeným rozplaváním, které si klade za cíl efektivně připravit účastníky kurzu na plavecký trénink. Pracujeme zde především na rozvoji koordinačních a kondičních schopností, které tvoří základ specifické plavecké kondice.
  • Po rozplavání následuje technická část, ve které na plavce čekají technická cvičení, která jim pomohou zdokonalit již osvojené plavecké dovednosti a zlepšit efektivitu plaveckého pohybu. Plavci se v kurzu seznámí s metodickou řadou nácviku plaveckého způsobu znak, kraul a prsa. Zároveň je zde kladen důraz na zlepšení získaných dovedností v oblasti skoků a pádů do vody, plavání pod vodou a základní akrobacie ve vodním prostředí. Kromě nácviku správné plavecké techniky je výuka koncipována tak, aby poskytla plavcům adekvátní kondiční stimul a přispěla tak k rozvoji jejich zdraví a prevenci nemoci.
  • Závěr každé lekce je věnován individuálním výzvám ve vodním prostředí a následnému zklidnění v regeneračním bazénu.

V plavecké výuce také využíváme pestrou škálu specifických pomůcek, mezi které se řadí plavecké ploutve, plavecké packy, monoploutve, plavecká sluchátka, videoanalýzu pohybu, plavecké desky a piškoty.

Je nutné mít na paměti, že řada plaveckých prvků se musí pravidelně opakovat, aby si plavec pevně osvojil správné technické provedení plaveckého způsobu. Nelze věci uspěchat, protože by to mohlo vést k fixování špatného pohybového návyku, který by plavce limitoval v dalším plaveckém rozvoji.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 775 127 620, či na emailu info@funswim.cz.

Plavecká elektronika
Monoploutve
Plavecká elektronika