Logo FunSwim

Intenzivní kurzy

Letní intenzivní kurzy jsou zaměřené na intenzivní výuku plavání, při které budete moci soustavně rozvíjet vaše plavecké dovednosti.

Lekce budou probíhat každý den ve stejný čas.

Lekce obsahují: 10 minut cvičení na suchu + 45 minut plavecká výuka

Na co je kurz zaměřen?
  • Kurz bude zaměřen na všestranný rozvoj plaveckých dovedností a správnou techniku pohybu ve vodním prostřední s využitím pestré škály plaveckých pomůcek, plaveckých cvičení a řady herních variací. Během všeobecné pohybové přípravy bude rozvíjena vytrvalostní, rychlostní, koordinační a motorická stránka vašeho dítěte a to za pomocí zábavných cvičení, pohybových her a soutěží.
  • Program lekcí bude přizpůsoben jednotlivým věkovým kategoriím a individuálním potřebám.
  • Plavecký kurz je vhodný pro děti ve věku 4–14 let (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).

V ceně kurzu je zahrnuto zapůjčení veškerých pomůcek, lektoři a organizační zajištění výuky.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 775 127 620, či na emailu info@funswim.cz.