Logo FunSwim

Mgr. et Bc. Tomáš Michalica

Tomáš Michalica

Tomáš absolventem Pedagogické fakulty UP a v současné době působí jako odborný asistent na Fakultě tělesné kultury, kde zároveň studuje doktorský studijní program v oboru Pohybová a sportovní edukace. Závodnímu plavání se aktivně věnuje už přes osmnáct let. Své trenérské zkušenosti získává a rozšiřuje od roku 2013, kdy nejprve působil jako trenéra plavání žákovských kategorií ve Zlínském plaveckém klubu, následně pak jako lektor plavání v AC BALUO a v současné době působí jako trenér talentované mládeže v Klubu sportovních potápěčů Olomouc. Kromě bazénu a fakulty se s ním můžete setkat v pohybovém centru FyzioMove, kde se věnuje především kondičnímu tréninku dětí a mládeže. Ve své praxi nejčastěji uplatňuje koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) od profesora Koláře, který je založen na vývojové kineziologie a využívá se k terapii funkčních poruch pohybového systému. Spoluzakladatel FunSwim s.r.o.

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) – FIT KID

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) – sportovní kurz část I

Nordic Baby Swimming Conference, Island

Ground Force Method – level I. (MOVE LAB Institute)

World Finswimming Trainers Online Congress – LEVEL 1

Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí (FTVS)

Kondiční trenér dětí a mládeže (3D Fitness Academy)

Sportovní instruktor dětí a mládeže (Institut Sportovního Vzdělávání)

Trenér plavání II. a III. třídy (Upol FTK)

Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí (FTVS)

Freediving instructors international – Level 1 Freediver pool only

Didaktika plavání pro učitele tělesné výchovy na ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií (FTVS)